ACASA  |  DESPRE INCDT  |  PROIECTE  |  PUBLICATII  |  CONTACT
Home > Staţiunile turistice > Statiuni de interes national > Târgu Ocna


Târgu Ocna

Amplasare: staţiunea este situată în partea de nord-vest a Depresiunii Caşin, la 255-280 m altitudine, la poalele de sud ale munţilor Berzunţi, în lunca Trotuşului, la 14 km de municipiul Oneşti.

Climat: moderat, între climat specific zonei dealuri şi de munţi mijlocii, temperatura medie anuală este de 7,5° C.

Factori naturali de cura: izvoare de ape minerale clorurate, sulfuroase, sodice, slab bicarbonatate. Un factor curativ cu totul special este salina Târgu Ocna. Aici, la o adâncime de 150 m, în lungile galerii săpate în chiar inima muntelui de sare, pe o suprafaţă de 11.500 mp, funcţionează un sanatoriu miraculos. Micro-climatul existent (puternica ionizare negativă cu ioni de natriu, potasiu, clor, bioxid de carbon) stabilitatea elementelor climatologice (temperatura de 12° C, presiunea atmosferică de 731 mm Hg, umiditatea aerului 60-80) permite ca în acest loc să fie tratate cu maximă eficienţă congestia şi obturarea căilor respiratorii.

Indicatii terapeutice: afecţiuni ale aparatului respirator, afecţiuni ale tubului digestiv şi ale aparatului locomotor, astm alergic.

Atractii turistice: salina Târgu Ocna, mânăstirile Răducanu şi Măgura Ocnii.

Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact