ACASA  |  DESPRE INCDT  |  PROIECTE  |  PUBLICATII  |  CONTACT
Home > Staţiunile turistice > Statiuni de interes local > Săcelu


Săcelu

Amplasare: staţiunea este situată la poalele dealului omonim, la 340 m altitudine, în regiunea de confluenţă a râului Turbaţi cu Bahniţa, la 30 de km sud-est de municipiul Târgu Jiu.

Climat: temperat continental specific zonei subcarpatice, cu ierni blânde şi veri răcoroase, temperatura medie anuală este de 9,5º C.

Factori naturali de cura: ape minerale (bromurate, sodice, clorurate, sulfuroase), utilizate atât în cure interne cât şi externe, precum şi nămolul terapeutic din lac.

Indicatii terapeutice: afecţiuni reumatismale, ginecologice şi asociate, precum şi afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic.

Atractii turistice: Muzeu etnografic şi de istorie, excursii pe valea Blahiţei, spre muntele Muncelu; pe valea Crasnei se poate ajunge la Cărpiniş şi, după aceea, la Novaci, vestită aşezare de oieri.

Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact