ACASA  |  DESPRE INCDT  |  PROIECTE  |  PUBLICATII  |  CONTACT
Home > Obiective


Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă realizarea unui sistem informatic care să permită monitorizarea capacităţii de suport ecologic pentru utilizarea durabilă a resurselor turistice. Îndeplinirea acestui obiectiv se va realiza prin următoarele obiective specifice:

  • fundamentarea ştiinţifică a conceptului de amenajare turistică, a rolului şi importanţei acesteia în păstrarea echilibrului ecologic al unei zone amenajate/de amenajat pentru turism;
  • optimizarea indicatorilor sintetici şi de corelaţie privind capacitatea de suport ecologic a pentru staţiunile turistice;
  • conceperea unui sistem informaţional complex de monitorizare a capacităţii de suport ecologic pentru staţiunile turistice;
  • perfecţionarea modulului informatic în concordanţă cu evoluţia necesităţii de amenajare ştiinţifică a teritoriului.

Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact