ACASA  |  DESPRE INCDT  |  PROIECTE  |  PUBLICATII  |  CONTACT
Home > Indicele de atractivitate turistica


Indicele de atractivitate turistică

În evaluarea indicelui de atractivitate turistică se ţine seama de următoarele componente majore:

 • resurse turistice naturale
 • resurse turistice antropice
 • baza tehnico-materială
 • infrastructura generală
Aplicând tehnica arborilor de pertinenţă, aceste grupe de factori ai atractivităţii pot fi divizaţi, la rândul lor, în elemente componente ce constituie un nivel inferior al arborelui.
În structura fiecărui element care intră în componenţa ofertei turistice au fost incluşi şi analizaţi următorii factori:

Indicele de atractivitate turistică I. Resurse turistice naturale:
 • Peisajul;
 • Relieful: varietatea formelor şi atractivitatea peisajelor;
 • Clima: elementele climatice, favorizante desfăşurării activităţii turistice;
 • Reţeaua hidrografică: cursuri şi oglinzi de apă;
 • Faună: fond cinegetic şi piscicol;
 • Floră: păduri, vegetaţie specifică;
 • Arii protejate;
 • Factori terapeutici;
 • Calitatea mediului.
II. Resurse turistice antropice:
 • Monumente istorice şi de artă;
 • Vestigii arheologice;
 • Biserici şi mănăstiri;
 • Muzee;
 • Arhitectură populară;
 • Meşteşuguri şi artizanat;
 • Obiceiuri tradiţionale.
III. Baza tehnico-materială

 • Structuri de primire (cazare);
 • Structuri de alimentaţie pentru turism: restaurante, baruri, etc. clasice sau cu specific (cu preparate culinare de tradiţie);
 • Structuri de agrement;
 • Structuri de tratament balnear.
IV. Infrastructura generală
 • Căi de acces: rutiere, feroviare, aeriene, navale;
 • Reţele tehnico-edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, energie electrică, energie termică;
 • Puncte ecologice de colectare a deşeurilor.

Având în vedere că pentru activitatea de turism nu sunt echiimportante toate componentele, unele dintre ele având o valoare turistică mai mare, fiecăreia dintre componente i se acordă un coeficient de importanţă de la 0 la 1 (0% - 100%), astfel în urma cercetărilor realizate în domeniu au fost stabilite următoarele ponderi de participare a elementelor componente la funcţionalitatea ofertei turistice:ponderi

Nivelul calitativ şi cantitativ al acestor componente poate fi apreciat utilizând diferite scale cu 3 sau 5 trepte. Se consideră acceptabilă scala de 3 valori, ţinând cont de posibilitatea evaluării cu mai multă obiectivitate a calităţii componentelor analizate.
Factorii care intră în structura fiecărui element au fost apreciaţi pe o scară de la 0 la 3, în funcţia de calitate, originalitate, competitivitate, astfel:

 • valoarea 0 – pentru inexistenţa factorului, factor nefavorizant ca urmare a degradării, poluării
 • valoarea 1 – pentru calitate redusă, factor necompetitiv pe plan naţional
 • valoarea 2 – pentru calitate satisfăcătoare, factor de interes naţional
 • valoarea 3 – factor care favorizează dezvoltarea turismului internaţional.

Formula folosită pentru calcularea indicelui de atractivitate turistică este:


Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact