ACASA  |  DESPRE INCDT  |  PROIECTE  |  PUBLICATII  |  CONTACT
Home > Capacitatea turistica de suport > Capacitatea turistică de suport pentru staţiunile montane


Capacitatea turistică de suport pentru staţiunile montane

Staţiunea montană este o localitate sau parte a unei localităţi care dispune de ambianţă montană pitorească şi nepoluantă, cu factori naturali de mediu, structuri turistice şi dotări specifice realizării produsului turistic de tip montan.

Ca o consecinţă firească a tendinţelor cererii, determinarea domeniului schiabil are o semnificaţie deosebită în procesul de amenajare turistică a zonelor montane.

În conceperea şi dezvoltarea staţiunilor montane, amenajarea domeniului schiabil şi crearea mijloacelor de transport pe cablu este coordonata strategică ce trebuie apreciată ca având prioritate absolută. Pârtiile şi telefericele reprezintă esenţa ofertei de iarnă, iar realizarea lor trebuie să preceadă finalizarea celorlalte echipamente (cazare, alimentaţie, agrement).

Pentru calcularea capacităţii de suport este folosita urmatoarea formula:

În general, proporţia schiorilor din numărul total de turişti dintr-o staţiune de iarnă variază, pe plan internaţional, între 60 - 80%.

Conform practicilor internaţionale, se consideră că o staţiune montană oferă condiţii bune pentru amenajări când indicele de capacitate al zonei schiabile este de 0,50-0,90 pers./Ioc cazare în sejur şi 1 - 1,80 în week-end.

În privinţa numărului de locuri aferente structurilor de alimentaţie publică se apreciază optim un raport locuri în alimentaţie/locuri de cazare de 1,2 – 1,5.

Având în vedere faptul că sunt şi staţiuni montane care nu beneficiază de un domeniu schiabil deosebit, fiind specializate pe sporturi de vară, drumeţii, alpinism etc., în acest caz se va folosi formula consacrată pentru calcularea capacităţii optime de primire:

Condiţia principală, pentru a putea folosi această formulă, este să se cunoască suprafeţele destinate fiecărei activităţi. Normele de utilizare a spaţiului, pentru fiecare activitate în parte sunt prezentate în Tabelul nr. 1

Tabelul nr. 1. - Normele de utilizare a spaţiului

Forme de turism practicate

Norma de utilizare a spaţiului (N)

Picnic

0.01 - 0.02 ha/pers

Pescuit

0.01 ha/pers

Plimbări în pădure amenajată

0.005 ha/pers

Plimbări în pădure neamenajată

0.01 ha/pers

Sporturi de vară

0.005 - 0.0067 ha/pers

Plimbări în parc

0.01 ha/pers

Echitaţie

0.333 ha/pers

Caiac şi canotaj

0.5 ha/pers

Vizitare grădini botanice

0.0067 ha/pers

Vizitare grădini zoologice

0.002 ha/pers

Ştrand-vestiare

0.001 ha/pers

Forme de turism practicate Agrement în spaţii acoperite 0.0066 ha/pers

Baze sportive simple:

  • pentru sport de performanţă

  • pentru sport amator


0.001 ha/pers

0.005 ha/pers

Baze sportive complexe:

  • pentru sporturi turistice

  • pentru sporturi acvatice


0.02 ha/pers

0.006 ha/pers

Camping

0.01 ha/pers

Case de vacanţă

0.0067 ha/pers

Oglinzi de apă:

  • pentru sporturi nautice

  • agrement acvatic


0.1 ha/pers

0.0285 ha/pers

Sursa: S.C. „Proiect Bucureşti” S.A.Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact