ACASA  |  DESPRE INCDT  |  PROIECTE  |  PUBLICATII  |  CONTACT
Home > Capacitatea turistica de suport > Capacitatea turistică de suport pentru staţiunile de litoral


Capacitatea turistică de suport pentru staţiunile de litoral

Litoralul este recunoscut ca destinaţie turistică de aproximativ două secole. De asemenea, prezintă o complexitate de potenţial turistic cu componente naturale (plaje stâncoase şi nisipoase, apa mării, bioclimat, peisaje de faleză muntoasă, de platou sau ale insulelor din larg, uneori şi factori naturali de cură (vezi România, Italia, Franţa, Crimeea, etc.)) dar şi create de om (vestigii cultural istorice, dotări portuare, aşezări rurale şi urbane, echipamente turistice).

Dar, litoralul prin poziţia sa la interferenţa mare-uscat, configuraţia şi dimensiunile plajei (de regulă îngustă şi limitată ca suprafaţă) este un mediu fragil, atât datorită dinamicii intense a proceselor marine, care conduc la modificări continue şi uneori profunde (vezi plaja Mamaia şi faleza de la Saturn) cât şi presiunii exercitate din partea turiştilor. Toate acestea sunt elemente de bază în găsirea modelelor adecvate de amenajare şi organizare a spaţiului pe litoral.

Staţiunile turistice de litoral sunt, în general, dimensionate în funcţie de suprafaţa plajelor, dar mai trebuie avut în vedere, pentru anumite staţiuni, existenţa unor factori naturali terapeutici, care pot atrage, de asemenea, un număr foarte mare de turişti (staţiunile Eforie Nord, Mangalia, Saturn).
Formula folosită pentru determinarea capacităţii optime de primire a plajei/plajelor, este:

Plecând de la capacitatea optimă de primire a plajei se determină capacitatea zilnică a plajei/plajelor, aplicând formula:

Unde Is = indicele de simultaneitate.


Indicele de simultaneitate se stabileşte luând în considerare că durata medie a unei şedinţe de plajă în luna iulie, în condiţiile climatului marin românesc este de aproximativ 3 - 4 ore şi că intervalul optim de plajă în aceeaşi lună, se extinde pe o perioadă de 7 - 8 ore (între 9,00 - 17,00). Se apreciază că în condiţiile ţării noastre, sporul de capacitate zilnică a plajelor, rezultat din nesimultaneitatea prezenţei pe plajă a vizitatorilor este exprimat prin indicele de simultaneitate (Is) egal cu 1/3 din numărul de vizitatori potenţiali în funcţie de condiţiile specifice locale, de profilul staţiunii şi de nivelul de dotare a acesteia cu amenajări pentru cură şi tratamente, activităţi cultural-recreative şi activităţi balneoturistice, care pot constitui pentru vizitatorii staţiunii atracţii turistice suplimentare. În urma cercetărilor efectuate de specialiştii din balneologie şi de către cei din domeniile adiacente, în perioada considerată optimă pentru plajă, rezultă că indicele de simultaneitate (Is) poate să varieze între 1,20 şi 1,35 sau chiar 1,40.

Pe baza celei de-a doua formule şi ţinând cont şi de factorii naturali de tratament balnear existenţi în staţiune se stabileşte mărimea acesteia şi în special capacitatea structurilor turistice.

Referitor la capacitatea structurilor de alimentaţie publică se consideră optim un raport locuri în alimentaţie/locuri de cazare de 1,2 – 1,5, cu valori mai mari pentru staţiunile care au un agrement mai dezvoltat.


Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact