ACASA  |  DESPRE INCDT  |  PROIECTE  |  PUBLICATII  |  CONTACT
Home > Activitati


Activităţile proiectului

Etapa I. Cadrul legal şi conceptual al amenajării teritoriului turistic, la nivel naţional şi european Activităţile acestei faze presupun:

 • stabilirea rolului şi importanţei conceptului de amenajare turistică a teritoriului;
 • studiul tipologiilor şi strategiilor de amenajare turistică;
 • analiza diagnostic a teritoriului - premisă a amenajării turistice;
 • analiza capacităţii de primire a unui teritoriu, respectiv capacitatea de suport ecologic a acestuia în raport cu resursele naturale şi umane şi spaţiul pe care se concretizează;
 • studiul normelor convenţionale de amenajare a teritoriului pentru turism, pe plan naţional şi european;
 • realizarea unor rapoarte privind amenajarea turistică pe staţiuni turistice.
Etapa II. Optimizarea sistemului complex de indicatori şi conceperea modulului informatic de monitorizare a capacităţii de suport ecologic în zone/staţiuni turistice
Această etapă implică realizarea următoarelor activităţi:
 • optimizarea indicatorilor sintetici şi de corelaţie pentru determinarea capacităţii de suport ecologic pentru staţiuni turistice;
 • proiectarea modulului informatic de monitorizare a capacităţii de suport ecologic;
 • culegerea informaţiilor necesare simulării;
 • verificarea comportamentului parametrilor proiectaţi.
Etapa III. Implementarea sistemului informatic al monitorizării capacităţii de suport ecologic
 • proiectarea logică şi funcţională a sistemului informatic, definirea specificaţiilor de realizare (arhitectură, tehnologii folosite, blocuri funcţionale şi detalii de implementare);
 • proiectarea modelului bazei de date;
 • proiectarea componentelor ajutătoare (interfaţa de lucru cu utilizatorul, componenta de securitate, componenta de raportare grafică etc.);
 • testarea şi implementarea sistemului informatic;
 • elaborarea ghidului de utilizare a produsului informatic;
 • diseminarea şi valorificarea rezultatelor.

Toate drepturile rezervate INCDT
Acasa  |  Despre INCDT  |  Proiecte  |  Publicatii  |  Contact